FORGOT YOUR DETAILS?

Teenusegarantii

Skuba Eesti annab teostatud Töödele garantii. Garantii kestus on 6 kuud.
Garantii kehtib ainult ja üksnes juhul kui sõidukit kasutatakse pärast Töö üleandmist täies kooskõlas sõiduki tootja
juhistele. Garantii kehtib ainult ja üksnes juhul kui sõidukit ei ole Töö teostamise ja garantiinõude esitamise
vahelisel ajal hooldatud ega sellele ei ole teostatud remonttöid mõnes muus sõidukite hooldus- ja remonttöid
teostava ettevõtte või isiku juures (nõue ei kehti juhul kui töid teostas mõni muu Renault sõidukite ametlik esindaja
Euroopa Liidus).
Töövõtja vastutus Töö defektide osas lõpeb kõikidel juhtudel 6 kuu möödudes Töö üleandmise päevast.
Lepingu täitmise käigus müüdud ja paigaldatud/kasutatud varuosadele, detailidele ja kaubale kehtib tootja garantii.
Töövõtja ei vastuta tootja poolt antud garantiitingimuste täitmise eest.
Juhul kui Töö teostamise raames ilmneb, et puudub alus garantiikorras Töö teostamiseks kohustub Tellija tasuma
teostatud garantiitööde eest vastavalt Lepingule ja Tingimustele.
Garantii ei kehti tavapärase kulumise tõttu tekkinud puudustele.

TOP